بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران | ۴ – ۷ تیر ۱۴۰۲

نمایشگاه الکامپ

رسالت ما ساخت جامعه ای امن و هوشمند

۴ الی ۷ تیر

سالن میلاد، طبقه اول (۳۱A)، غرفه ۵۲۶

زمان برگزاری

یکشنبه

۴ تیر

۸ صبح
تا
۳ بعدازظهر

دوشنبه

۵ تیر

۸ صبح
تا
۳ بعدازظهر

سه شنبه

۶ تیر

۸ صبح
تا
۳ بعدازظهر

چهارشنبه

۷ تیر

۸ صبح
تا
۳ بعدازظهر

مشتریان وفادار ما

اخبار