محلی برای تحقق ایده ها

فناوران اعتماد راهبر آماده شنیدن، ارزیابی و سرمایه گذاری روی ایده های ناب شما در حوزه های فعالیتی خود است. از طریق فرم زیر اطلاعات و مشروح درخواست خود را به ما ارسال فرمایید.

تهران، بلوار آفریقا، خیابان سرو، پلاک ۶

۰۲۱-۴۲۸۶۱۲۰۰

info@fanaarco.com

۸ + ۱۵ =