محمدرضا پورحسن، مدیرعامل شرکت فن آوران اعتماد راهبر در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (فاینکس) در گفتگو با بورس نیوز این شرکت را معرفی میکند. “فنار” با هدف راه اندازی مرکز میانی خصوصی صدور گواهی الکترونیکی در حوزه اقتصاد و بازرگانی کشور در سال ۱۳۸۹ تاسیس گردیده است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ با تغییر ساختار شرکت خدمات انفورماتیک راهبر و تبدیل به هلدینگ انفورماتیک شرکت سرمایه گذاری غدیر، ماموریت شرکت فن آوران اعتماد راهبر تغییر یافته و علاوه بر فعالیت در حوزه CA، سایر پروژه‌های اجرایی شرکت خدمات انفورماتیک راهبر نیز به این مجموعه اضافه شده است و شرکت با استراتژی کلان تجمیع خدمات “Service Aggregation” مرتبط با حوزه‌های شبکه، زیرساخت و سامانه‌های اطلاعاتی و ایجاد ارزش افزوده در آن‌ها با تغییرات بنیادی در ساختار به ادامه فعالیت پرداخته است.