شرکت فن‌آوران اعتمادراهبر دارنده مجوز مرکز میانی CA از مرکز ریشه دولتی کشور در حال حاضر صادر کننده ۱۵۰ هزار گواهی الکترونیکی در ماه با بالاترین نرخ TPS و همچنین ارائه دهنده سرویس بدون قطعی خدمات در ماه های گذشته از نظر مشتریان می باشد. شرکت فنار در جهت توسعه بازارهای غیر بانکی، در حوزه بیمه با شرکت تجارت هوشمند سیمرغ وارد مذاکره گردید و درپی توافقات حاصله، طی مراسمی در غرفه شرکت راهبر، قرارداد RA فی مابین شرکتهای فنار و سیمرغ، توسط مدیرعامل دو شرکت امضا و تبادل گردید. طی توافقات حاصله، خدمات امضای الکترونیکی فنار در اختیار سیمرغ قرار می گیرد. همچنین دو شرکت در ادامه همکاری‌های فی مابین در فازهای بعدی این پروژه، تصمیم به توسعه ارائه خدمات امضای الکترونیکی در سایر شرکتهای فعال در حوزه بیمه دارند.

گالری تصاویر: