امین کلاهدوزان، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (فاینکس) در گفتگو با بورس نیوز بیان کرد: فعال سازی امضای الکترونیکی به عنوان یکی از ارکان اطمینان بخشی به قرارداد‌ها است و امیدواریم در سال جاری با افزایش تعداد شرکت‌ها و ظرفیت‌های مالی آن ها، خدمات این مرکز هم رو به افزایش برود.